Køb af hvalp

Når man skal købe hvalp, især som førstegangskøber, er der mange faktorer og kloge meninger man skal tage hensyn til. For at holde tingene lidt enkle, mener vi at det kan simplificeres til 3 vigtige ting man bør sikre sig inden man vælger kennel og indgaar aftale om køb af hvalp.

* Først og fremmest bør man sikre sig, at den pågældene kennel/sælger er registeret ved DKK, Særligt at handlen registreres korrekt, herunder stambogsføring, helbredsattester, ejer attester samt at DKK handelskontrakt anvendes.
* Dernæst er det hvalpens sundhed som du bør undersøge.  Man bør sikre sig bedst muligt ved sundhedsmæssigt, at kigge bagud på de avlslinier man har har valgt.
* Sidst men ikke mindst bør man se på hvalpens adfærd herunder opvækstforhold og dens forældre.

Vedrørende kennel og handel via DKK så nævner vi det, fordi, der som racen er vokset i antal og steget i popularitet,  gennem årene er tilkommet rigtigt mange gode kenneler. Desværre er der også kommet en række ikke registerede og til tider userøse avlere på banen. Der er også eksempler på, at der foregår handel fra østeuropa via de såkaldte hvalpefabrikker, hvilket ikke giver nogen sikkerhed for køber.
 Uden dog at skulle vurdere de enkelte udbydere af Eurasierhvalpe i DK, er det dog klart, at markedet påvirkes af udsigten til let afsættelige hvalpe med et forhøjet udbytte ved ringe sundhedsfokus. Dette kan friste til at slække på på avls og sundhedskriterierne og føre til kvalitetsproblemer i avlen. Noget der kan igen give dårlige og ikke mindst dyre oplevelser for hvalpekøbere. Derfor køb kun ved registrerede kenneler!

Sundheden på eurasieren har gennem de sidste 15 år tilsyneladende bevæget sig i en negativ retning. Vi baserer ikke dette på en egentlig statistik, men sygdomme som ikke tidligere optrådte synes nu at være i fremmarch. Fra at være en relativt ny race næsten uden skavanker, ser man nu arvelige sygdomme optræde i højere grad, men heldigvis også muligheden for at teste for disse. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at de mest forekommende skavanker ved Eurasieren ikke ligger i generne tilbage, og at avleren har  den nødvendige dokumentation for sundhedtilstanden af forældrehunde.. Heldigvis er Eurasieren en af de bedst dokumenterede racer og der kan gives et godt indblik de arvemæssige forhold. Bagsiden af en øget fokus på sundhed er så at disse test koster en del for avleren, så det har indflydelse på hvalpeprisen. Bed altid om sundhedsoplysninger på forældreparret.

Da Eurasieren har det sind den har (og det elsker vi den for), er det vigtigt at man  gennem besøg ved kennelen, møder forældrerne. Vi har desværre egne erfaringer for, at det virker sandsynligt, at sindet til en hvis grad nedarves. Således vil forskellige træk fra forældrehundene kunne ses ved hvalpene. Agressivitet er ikke specielt udtalt, men derimod ses Eurasieren ofte at være "reserveret". Besøg altid sælger og kig begge forældre an hvis muligt.

Vi vejleder gerne men udtaler os ikke om andre avlere.

Ved køb af hvalp hos os kan du regne med følgende:

  • Handlen gennemføres i henhold til Dansk Kennelklubs adviseringer.
  • Hvalpene er selvfølgelig avlet efter Dansk Kennel Klub avls-anbefalinger. Ligeledes opfylder begge forældre avls-anbefalingerne fra specialklubben Eurasier klub Danmark.
  • Helbredsforhold for forældrepar kan dokumenteres
  • Vi står inde for foraeldreparrets sindelag samt tager gerne mod besøg i forbindelse med hvalpekøb.

Du kan optages på vores venteliste ved at kontakte os. Det er for os vigtigt, at vores købere får så stor succes med deres hvalp som muligt, så derfor vil vi gerne via dialog, og sammen med jer tale os ind til, hvilken type hvadlp der passer til jer, og jeres familie. 
Når hvalpene er omkring 6 uger vil det være muligt, at aflægge os et besøg, hvor vi sammen kan spore os ind på, hvilken hvalp der vil være den bedste for jer.  Vi vil i forbindelse med reservation bede om et depositum der selvfølgelig vil blive fratrukket købsprisen ved afhentning af hvalpen. For at give hvalpekøbere mulighed for at følge deres hvalp, vil der i forløbet blive oprettet grupper på sociale medier hvor i kan følge uldtotten.

Efterfølgende råd og vink er vores egen opfattelse af hvad du som hvalpekøber bør tage i betragtning, og er ikke et udtryk for nogen organisations holdninger eller anden officel udmelding.