Velkommen til Kennel Melkerei

Velkommen til vores hjemmeside
Vi planlægger hvalpe i sensommer 2022 - flere info ved henvendelse.